Ekologia w przemyśle i recykling maszyn

Ekologia w przemyśle nie jest tematem tabu. Zdecydowana większość przedsiębiorstw produkcyjnych wprowadza zasady ekologii w życie, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieje się tak dlatego, że wdrożenie tych praktyk jest korzystne dla firmy, nie tylko finansowo. Równocześnie prostym i przynoszącym dobre rezultaty sposobem na ekologię w firmie jest recykling maszyn.
Recykling maszyn to jeden ze sposobów na ekologię w przemyśle

Ekologia w przemyśle okiem statystyki

Według badania EKObarometr z 2021 roku 20% pracowników zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach uważa, że ich firma nie podejmuje żadnych działań proekologicznych, a 64% proc. uważa, że firma podejmuje tylko pojedyncze aktywności na rzecz ekologii[1]. Co więcej, dane te zbiegają się z badaniami przeprowadzonymi przez J. Wysockiego z SGH w Warszawie w 2018 roku, w którym 77% badanych dużych przedsiębiorstw produkcyjnych zadeklarowało, że podejmuje działania ekologiczne[2].

Jakie korzyści przedsiębiorstwa produkcyjne czerpią z wdrażania ekologicznych rozwiązań?

Według przytoczonego wcześniej badania J. Wysockiego, były to kolejno:

 • usprawnienia technologiczne (19%),
 • ograniczenie lub wyeliminowanie degradacji środowiska (16%),
 • spełnianie norm prawnych w zakresie ekologii (15%),
 • ocieplenie wizerunku firmy (14%),
 • korzyści ekonomiczno-finansowe (14%),
 • umocnienie pozycji rynkowej lub zdobycie nowych segmentów rynku (10%),
 • a także poprawa warunków pracy czy efektywności zarządzania[3].

Jakie ekologiczne rozwiązania przedsiębiorstwa produkcyjne wdrażają najchętniej?

Ekologia w przemyśle przejawia się wieloma różnymi działaniami. Choć części z tych rozwiązań nie widać na zewnątrz firmy, to wewnątrz skutkują poprawą funkcjonowania przedsiębiorstwa czy redukcją kosztów i strat. Pomimo że niektóre proponowane przez ustawodawców rozwiązania spotykają się początkowo z oporem, to wielu przedsiębiorców po ich zastosowaniu chwali pozytywne rezultaty.

1. Zarządzanie środowiskowe oparte o ISO 14001 lub EMAS

Firmy decydują się na ten krok nie tylko ze względu na to, że dzięki spełnianiu norm środowiskowych nie narażają się na kary. Zarządzanie oparte o ISO 14001 lub EMAS promuje oszczędzanie czasu, zasobów i energii. Ponadto uczestnictwo w EMAS pozwala także np. na uzyskanie zwolnienia z podatku akcyzowego na węgiel i gaz.

2. Wdrażanie ekoinnowacji w dziedzinie technologii

Innowacje w tej dziedzinie mają przede wszystkim charakter usprawniania produkcji, ograniczania produktów wadliwych (NOKów), poprawę ich jakości oraz efektywniejsze użycie surowców czy energii. Warto nadmienić, że nowoczesne technologie częstokroć tworzone są z uwzględnieniem aspektu środowiskowego, w tym także emisji substancji niebezpiecznych lub szkodliwych do środowiska.

3. Minimalizacja odpadów w procesie produkcyjnym i/lub ich recykling

To działanie wiąże się nie tylko z wydajnością i precyzją linii produkcyjnej, ale także możliwościami przedsiębiorstwa w dziedzinie recyklingu odpadów produkcyjnych. Badanie PBS dla Stena Recycling z 2016 r. potwierdza, że dla 75% średnich i dużych przedsiębiorstw uważa recykling za sposób zarządzania zasobami własnymi przynoszący zysk i ograniczający straty[4].

Przemysł rolno-spożywczy ma ułatwione zadanie: odpadów produkcyjnych można użyć do wyrobu pasz i nawozów. Kolejnymi przykładami firm mających największe możliwości w tym zakresie są huty szkła czy stali, które są w stanie przerobić nie tylko odpady pochodzące z zewnątrz, lecz też te z produkcji własnej. Co mogą zrobić pozostali właściciele firm produkcyjnych?

Recykling daje przedsiębiorstwom duże możliwości – case studies

Praktyka pokazuje, że liczą się każde działania. Pewna duża firma produkcyjna udoskonalając system sortowania i przerabiania odpadów z żelaza zwiększyła swój zysk o 350 tysięcy euro rocznie[4].

Kolejnym przykładem jest producent akumulatorów dla samochodów elektrycznych. Wspomniany producent odnotowywał dużą liczbę NOKów, głównie związanych z niewielkimi uszkodzeniami obudowy, które nie wpływały na sprawność samego ogniwa. Z tego powodu inna firma, odkupując te akumulatory, przerabia je na domowe banki energii, które następnie sprzedaje z zyskiem. Na tej współpracy zyskują oba przedsiębiorstwa.

Firma zajmująca się produkcją skór, aby zredukować koszty składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów skórzanych, zbadała możliwości ich kompostowania. Wcześniej firma zakopywała odpady w ziemi. Obecnie kompostuje je, na czym zyskała w 2009 r. 140 tysięcy dolarów[5].

Recykling maszyn – małe działanie z dużym zyskiem

Recykling maszyn nie jest jedynym obszarem, w którym warto przeprowadzać recykling, lecz jest prosty i szybki w wykonaniu. Warto przeprowadzić recykling maszyn w firmie przemysłowej z kilku powodów:

 • w ten sposób hala produkcyjna lub plac manewrowy zostaną uwolnione z zalegających, nieużywanych maszyn dając tym samym firmie przestrzeń do dalszego rozwoju, jakim jest np. modernizacja linii produkcyjnej;
 • wyeliminuje uwalnianie się do środowiska szkodliwych substancji w przypadku, gdy maszyny zalegają na zewnątrz;
 • przyniesie firmie zwrot części kosztów maszyny poprzez jej sprzedaż do firm zajmujących się odzyskiem podzespołów i części;
 • pozwoli na powtórne wykorzystanie elementów i podzespołów, tym samym ograniczając zużycie zasobów naturalnych.

Jak przebiega recykling maszyn w Unitem?

Przykład: Producent z branży automotive zlecił nam recykling 3 maszyn montażowych. Dzięki temu uwolnił 14 m2 powierzchni hali produkcyjnej, którą zagospodarował pod kolejne projekty. Klient otrzymał za maszyny trzykrotnie więcej niż w skupie złomu, a my odzyskaliśmy 85% komponentów, które trafiły do dalszego obiegu.

Proces odbioru i załadunku maszyn zamknął się w 4 godzinach roboczych.

Wycena recyklingu przebiega sprawnie. Nie będziemy angażować ani Twoich pracowników, ani Ciebie, żebyście mogli zająć się sprawami kluczowymi dla waszego biznesu. Wystarczy, że zgłosisz nam zapotrzebowanie na tę usługę i wyślesz zdjęcia maszyny. Po akceptacji wyceny, sami przyjedziemy i ją zdemontujemy.

Źródła użyte w tekście:

[1] https://swresearch.pl/raporty/ekobarometr-pelna-wersja-raportu-z-trzeciego-pomiaru

[2] Wysocki J., Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce – wyniki badań ankietowych w: Nowe Formy Innowacji red. Bochenek K., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, s. 95

[3] Wysocki J., Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce – wyniki badań ankietowych w: Nowe Formy Innowacji red. Bochenek K., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, s. 99

[4] https://www.stenarecycling.pl/top-menu/aktualnosci/nowoczesne-przedsiebiorstwa-odkrywaja-wartosc-odpadow/

[5] Dee J., Small business, big opportunity – sustainable growth, Sensis Pty Ltd, Melbourne 2010, s. 63

Pobierz Poradnik:
Jak znaleźć rzetelnego wykonawcę?

Podając maila otrzymasz dostęp do poradnika oraz zapisujesz się do naszego Newslettera, w którym będziemy podsyłać podobne materiały. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Unitem Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kominiarska 42C 51-180 Wrocław. Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatnośc

Powiązane artykuły

Baza Wiedzy

Dobre praktyki producentów maszyn

Każda nowoczesna firma produkująca maszyny dla przemysłu chce nie tylko zdobyć klienta, ale także nawiązać z nim długotrwałą, obustronnie satysfakcjonującą współpracę. Dlatego jakość rozwiązań jest istotnym kryterium wyboru w procesie ofertowania zamówienia. Na trwałość maszyny składa się zarówno dobór odpowiednich pod kątem technicznym materiałów, jak i sposób zabezpieczenia wykonanych z nich detali. Jako producent maszyn przemysłowych, do wykończenia projektu przykładamy szczególną wagę.

Zbudujemy maszynę dla Ciebie!

Sukces Twojej firmy to także sukces naszych maszyn. Nam też zależy na tym, aby Twoja konkurencja została daleko w tyle – dlatego w tym wyścigu damy z siebie wszystko!