Fundusze Europejskie

 
 
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Tytuł projektu:  „Zaprojektowanie i zwalidowanie w warunkach rzeczywistych autonomicznej kosiarki do trawy do użytku profesjonalnego, w tym opracowanie nowatorskich, dedykowanych algorytmów sterowania”
Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.05.2022
Wartość projektu: 11 097 981,91 PLN
Wartość dofinansowania: 7 780 689,47 PLN
 Informacje o projekcie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” dla MŚP.
Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie w pełni autonomicznego urządzenia koszącego, przeznaczonego dla klientów profesjonalnych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie w pełni autonomicznej kosiarki, która będzie wykonywać pracę bez zaangażowania czynnika ludzkiego w proces wyznaczania ścieżki poruszania się urządzenia. Urządzenie będące przedmiotem projektu, w procesie wyznaczania ścieżki koszenia i omijania przeszkód nie będzie wymagać montowania przewodów granicznych lub urządzeń ograniczających. W zbudowanej w ramach projektu kosiarce, ścieżka koszenia będzie wyznaczana na podstawie danych pochodzących z:
a) systemu wizyjnego;
b) skanera Lidar – tworzącego mapę obszaru w odległości do 50 m od urządzenia koszącego;
c) sonicznych oraz optycznych czujników odległości.
Rezultatem projektu będzie autonomiczna kosiarka posiadająca innowacyjny system koszenia (moduł centralny i moduły koszące) oraz oprogramowanie oparte na algorytmach uczenia maszynowego (deep learning), dyskretnej optymalizacji oraz zaawansowanych metod robotycznych. Dzięki implementacji odpowiednich procedur zabezpieczających, nowo zaprojektowane urządzenie będzie gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa osób, zwierząt oraz mienia.

Unitemmower autonomiczna kosiarka

Prognozy dotyczące rozwoju rynku kosiarek autonomicznych.

Rynek kosiarek autonomicznych dostosowuje się do oczekiwań klientów. Jeszcze kilka lat temu wystarczyło, że kosiarki miały tylko czujniki zderzeniowe. Obecnie potrzeba automatyzacja prac związanych z utrzymaniem zieleni wymaga by kosiarki były inteligentne. Nie tylko wykrywały przeszkody, ale także by kosiły trawę a nie nasadzenia ozdobne. Kolejnym czynnikiem wymuszającym automatyzacje prac w służbach utrzymania porządku jest znaczące ograniczenie etatów w tych firmach z uwagi na coraz rzadsze koszenia obszarów trawiastych. Polityka UE a także firm prywatnych spowodowała ograniczenie koszenia często do 2 razy w roku.

Założenia działania autonomicznej kosiarki Unitem

Rozwiązaniem na te problemy może byś system opracowany przez Unitem. Z związku z regulacjami UE dotyczącymi autonomicznej pracy maszyn w przestrzeni publicznej oraz obawach społeczeństwa przed takimi maszynami wykorzystaliśmy unikalne rozwiązania.  Opracowana kosiarka pozwala zespołowi 1-2 osób wykonać tę samą pracę, co 3-6 osób używających tradycyjnych rozwiązań. Zgodnie z wytycznymi Unitemu  operatorzy powinni znajdować się w pobliżu działającej kosiarki, by określić rzeczywisty obszar koszenia. Operatorzy w czasie pracy kosiarki mogą dokaszać obszary ominięte przez kosiarkę (okolice drzew, krzewów i innych przeszkód).

Sposób działania autonomicznej kosiarki unitem

Autonomiczna kosiarka UNITEM określa swoją dokładną pozycję w terenie za pomocą GPS-RTK, IMU, enkoderów oraz fuzji czujników z wykorzystaniem filtru Kalmana. Dzięki temu kosiarka może podążać za globalnego planu koszenia zdefiniowanego jako lista punktów GPS do odwiedzenia. Podczas pracy autonomicznej kosiarka używa kamer RGB-D i LIDAR-ów do wykrywania i identyfikacji przeszkód które należy ominąć i płynnie kosić wokół nich. Przy użyciu sieci neuronowej konwencjonalnej i informacji o głębokości przeszkody są wykrywane, klasyfikowane i mapowane na etykiety 3D chmurę punktów. Chmura punktów jest następnie wykorzystywana do tworzenia mapy obszaru 2D wokół bieżącej lokalizacji kosiarki, która zawiera informacje o położeniu przeszkód. Na podstawie na podstawie informacji z mapy kosiarka dynamicznie decyduje, które punkty globalnej ścieżki nie mogą zostać osiągnięte i określa najkrótszą ścieżkę do następnego dostępnego punktu z globalnego planu. Dzięki temu kosiarka podąża za globalnym planem koszenia omijając zidentyfikowane przeszkody.

 

UnitemMower.com

Demonstracja wykrywania i omijania przeszkody w nieznanym terenie