Jak modernizuje się maszyny produkcyjne?

Modernizacja maszyn przemysłowych  dla nas oznacza integrację istniejącej maszyny lub linii produkcyjnej z nowoczesnymi systemami. Potrafimy dokonywać modernizacji całych zakładów produkcyjnych by funkcjonowały zgodnie z zasadami Industry 4.0.

Głównymi zasadami funkcjonowania produkcji w duchu Industry 4.0 jest zmniejszenie udziału koniecznej pracy ludzi. Cześć pracy zostaje zastąpiona przez roboty, a także oprogramowanie sterujące. Nasze maszyny wyposażamy w wysokiej klasy czujniki aby możliwy był lepszy nadzór nad pracą maszyny. Doposażamy stacje w dostęp zdalny.

W naszych modernizacjach wykorzystujemy potencjał istniejących maszyn przemysłowych by w pełni automatyzować ich pracę. Automatyzujemy pracę za pomocą robotów lub za pomocą specjalnych przenośników, podajników, w niektórych przypadkach integrujemy także wózki AGV. W naszym portfolio są realizacje w pełni automatycznych linii produkcyjnych.

Przeprowadzamy modernizację maszyn  i linii produkcyjnych pod kątem funkcjonalnym:

  • rozbudowanie funkcjonalności maszyn,
  • dołożenie stanowisk zrobotyzowanych,
  • dokładanie wizyjnych stacji kontroli,
  • dołożenie stanowisk transportu produktów,
  • wykonywanie i rozbudowanie systemów SCADA.

Modernizujemy linie produkcyjne

Używamy najnowocześniejszej technologii. Dzięki temu potrafimy z sukcesem dostosować rozwiązania na potrzeby wymagań klientów. Każda modernizacja jest inna z uwagi na zakres naszych prac oraz uwarunkowań produkcyjnych, kosztowych a także przestrzennych. Nie pozwalamy sobie niedostatecznie zmodernizować maszynę by nie spełniała oczekiwań klientów. Dlatego przed modernizując linie produkcyjne lub maszyny przemysłowe:

1. Przeprowadzamy audyt istniejących rozwiązań produkcyjnych

Celem audytu jest określenie zakresu prac. Poprzez zrozumienie technologi i procesu istniejącej produkcji. Dokładnego sporządzeniu planu przestrzeni wykorzystywanej do produkcji, by było wiadome ile przestrzeni i jakiej wysokości możemy zagospodarować. W czasie audytu są także zbierane inne informacje dotyczące innych wymagań inżynieryjnych jak i zarządczych.

Otrzymanie informacji dotyczącej limitów finansowych przeznaczonych na automatyzacje produkcji tez dla nas jest ważne. Wdrożenie niektórych rozwiązań początkowo jest bardzo drogie, jednak późniejsza eksploatacja nie wymaga dodatkowego wkładu finansowego lub roboczego. Natomiast inne rozwiązania niosą za sobą konieczność np abonamentowo opłacania różnych rozwiązań. Dlatego tak ważne zdobycie jest wszystkich także bardzo szczegółowych informacji o planach przedsiębiorstwa i jej możliwościach.

Można nam zaufać ponieważ mamy tylko lojalnych i wieloletnich klientów dla których dostarczyliśmy już wiele rozwiązań.

2. Projektujemy modernizacje linii produkcyjnych

Dostarczając najnowocześniejsze rozwiązania, musimy zaprojektować wszystkie modyfikacje. Posiadając wykwalifikowanych inżynierów (projektantów, konstruktorów, automatyków) dostarczamy tylko działające rozwiązania, który przynoszą w krótkim czasie zwrot kosztów poniesionych na modernizacje.

Poniżej prezentujemy projekt automatyzacji i budowy linii buforowej wykorzystywanej na malarni. Wykonany przez nas linia buforowa została wybudowana w miejscu wcześniej nie wykorzystywanym produkcyjnie z uwagi na inne instalacje, podajniki, pasy transportowe zamontowane na wysokości 2,3 metra od podłogi.

3. Etap budowy i uruchomienia zmodernizowanej maszyny lub zmodernizowanej linii produkcyjnej

Cały proces montażu i budowy realizujemy w naszej organizacji. Dział narzędziowy wykonuje wszystkie elementy zaprojektowane przez konstruktorów by maszyna mogła działać. Dział zakupowy wyszukuje optymalnych rozwiązań by pozyskać technologie wymagane w danej modernizowanej maszynie. A osoby odpowiedzialne za montaż i uruchomienie zgodnie z poszczególnymi projektami  budują maszynę. Na samym końcu automatycy programują wszystkie systemy by wykonywał zaplanowana pracę.

Jesteśmy polecanymi integratorami systemów z uwagi na posiadaną wiedzę i doświadczenie. Jesteśmy jedną z nielicznych przedsiębiorstw zajmująca się dostarczaniem specjalistycznych maszyn produkcyjnych, który posiada swój dział badań i rozwoju.

Dostarczamy koncepcje usprawnień, modyfikacje i automatyzacje procesów produkcyjnych

Na potrzeby naszych projektów wykorzystujemy manipulatory, roboty, wózki AGV, przenośniki, podajniki, systemy wizyjne, testery szczelności, systemy bezpieczeństwa, a także systemy predykcyjne.

Dlatego naszym klientom możemy dostarczać

Integracja Systemu AGV z robotem – przykład modyfikacji linii technologicznej

Modernizacji linii technologicznej polegała na  zastąpieniu pracy ludzi robotem. Obecnie w przedsiębiorstwie robot zastępuje prawników pracujących w systemie 3 zmianowym. Robot odpowiedzialny jest za pobieranie i odkładanie wieszaków na automatyczną linie buforową. Zadaniem robota jest umieszczenie odpowiednio zawieszki by detale na niej znajdujące mogły zostać poddane kolejnym obróbkom.

Linia buforowa malarnii – przykład modyfikacji linii technologicznej

Klient zgłosił konieczność uruchomienia linii buforowej z uwagi na wymagania pracy automatycznej linii malującej.  Ze względów technologicznych w odpowiedniej kolejności muszą być malowane elementy na automatycznej linii malującej. Zastany problem produkcyjny polegał na tym, że w przedsiębiorstwie wcześniej nie istniał ergonomiczny system, który był wstanie przyjąć wyprodukowane detale i dostarczyć je na linie malującą. By sprostać temu zadaniu wcześniej pracowało wielu operatorów którzy odbierali i podawali w odpowiednim czasie puste jak i pełne wieszaki.

Dostarczyliśmy i zaprogramowaliśmy podwieszany przenośnik o łącznej długości ponad 90 metrów. Jednak z uwagi na ograniczona przestrzeń linia buforowa ma bardzo nietypowy kształt.

Umieszczanie detali na pół automatyczną linie malującą – przykład modyfikacji linii technologicznej

Podjęliśmy się zautomatyzowania linii malującej. Zadanie polegało na zawieszaniu zawieszek na pół automatyczną linie malującą. W czasie przeprowadzonego audytu otrzymaliśmy informację, że pracownicy muszą mieć możliwość ręcznego zawieszenia zawieszek w czasie pracy zmodernizowanej linii malującej. Kolejną przeszkoda we wprowadzeniu modyfikacji byłą zmienna prędkość linii malującej. Prędkość linii zmienia się z uwagi na stosowaną technologię oraz inne procesy produkcyjne, które realizowane z w tym samym ciągu technologicznym.

By sprostać wszystkim założeniom dostarczyliśmy manipulator z autorskim chwytakiem, dzięki któremu robot potrafi zawiesić wieszaki na linii malującej nawet w przypadku zmiany prędkości linii w czasie pracy robota.