Załadunek  i rozładunek detali na podwieszany przenośnik

Automatyczne linie buforowe wykorzystywane w istniejących lakierniach umożliwiają:

  • zredukować liczbę pracowników produkcyjnych,
  • zautomatyzować proces lakierowania,
  • zmniejszyć przestoje produkcyjne,
  • skrócić czas całego procesu malowania,
  • uniknąć pomyłek (np. pomalowanie nie tego detalu),
  • jednakowo obciążyć automatyczna linie lakierniczą,
  • zmniejszyć przestrzeń przeznaczona na bufor.

Nasze możliwości

Automatyczne zawieszanie na łańcuch automatycznej linii lakierniczej

Precyzyjne zawieszanie wieszaków lakierniczych, lub pojedynczych detali. Zaimplementowanym robotem skróciliśmy czas procesu oraz zredukowaliśmy o 12 wymaganych pracowników.

Zadaniem robota było pobranie zawieszek, których waga mieściła się przedziale od 30kg do 180kg, na łańcuch automatycznej linii lakierniczej.

Proces malowania nie pozwalał na zatrzymywanie łańcucha, dlatego nasza linia musi pracować bez przerw. Kolejną trudnością była konieczność zawieszania równomiernego detali, by nie powstały miejsca na łańcuchu bez zawieszek.

Zadanie wykonaliśmy projektując specjalny chwytak z pozycjonerem. Chwytak ten jest obsługiwany przez robot Yaskawa GP180
Zapraszamy do kontaktu

Precyzyjne zawieszanie zawieszek na podwieszany przenośnik będący w ruchu

Wykorzystanie linii buforowej w lakierni na ograniczonej przestrzeni

Operowanie robotem na ograniczonej przestrzeni blisko przenośnika podwieszanego

Przestrzeń w działających automatycznych malarniach jest bardzo ograniczona.  Automatyzacja procesów buforowania detali potrafi znaczący sposób zmniejszyć wymaganą przestrzeń wymaganą pod to zadanie.

W prezentowanym przykładzie stworzyliśmy linie buforową w miejscu, w którym wiele instalacji przebiegało nisko nad podłogą. Nie pozwalało to wykorzystać standardowych rozwiązań. Cała nasz linia buforowa zajmuje przestrzeń tylko 153 metrów kwadratowych (17m x 9m). Dzięki temu standardowa linia lakiernicza operuje z większa wydajnością.

Zadanie wykonaliśmy projektując linie buforowa Free and Power o długości 142 metrów. Na linii buforowej zostały zintegrowane dwa roboty Yaskawa.
Zapraszamy do kontaktu

Automatyczne pobieranie detali do malowania z innych systemów. Integracja robota z przenośnikiem podwieszanym.

Istniejące linie lakiernicze są trudne do automatyzacji. Często wykorzystywane są w nich różne systemy, które działają oddzielnie.

W lakierni działającej na potrzeby rynku automotive (TIER 1) zintegrowaliśmy nasz bufor z istniejącym system wózków AGV. Trudnością w automatyzacji była losowa kolejność wózków AGV z detalami, które odbierają półprodukty z wielu stanowisk. W przypadku naszej automatyzacji by ograniczyć koszt wykorzystaliśmy tylko jedno stanowisko czteroportowe do pobierania niepomalowanych elementów i odkładania pomalowanych elementów na wózki AGV. Tym rozwiązaniem zastąpiliśmy prace co najmniej 12 pracowników.

Zapraszamy do kontaktu

Integracja istniejącego systemu AGV na potrzeby linii buforowej

Integrowanie wielu istniejących systemów na potrzeby automatycznej pracy lakierni.

Integracja wielu istniejących systemów lakierniczych

Trudnością w automatyzacji procesów lakierniczych jest mnogość różnych podsystemów wykorzystywanych na halach lakierniczych. Procesy lakiernicze są stale unowocześniane. Jednak w wielu lakierniach działają systemy, które nie są one automatycznie zintegrowane ze sobą. Najczęściej integracja takich systemów jest realizowana przez prace pracowników manualnie.

Firma Unitem przez wieloletnie doświadczenie w wielu różnych procesach potrafi zautomatyzować procesy realizowane przez wiele systemów.
Zapraszamy do kontaktu

Zdejmowanie zawieszek z podwieszanego przenośnika linii lakierniczej

Na potrzeby optymalizacji wykorzystania miejsca na hali produkcyjnej. Zamiast pracy 4 pracowników posługującymi się manualnymi chwytakami wykorzystano manipulator. Zadaniem manipulatora było zdejmowanie detali i zawieszek z automatycznej linii lakierniczej i odkłanianie jej na linię buforową.

Przez implementacje rozwiązania zaoszczędzono dużą przestrzeń produkcyjną.

Zapraszamy do kontaktu

Integrowanie wielu istniejących systemów na potrzeby automatycznej pracy lakierni.

Wykorzystanie przenośników podwieszanych Power and Free w lakierni

Integracja przenośnika P&F

Automatyczne linie buforowe wykorzystują systemy przenośników Power and Free.

Firma Unitem wykorzystała ten typ przenośników do automatycznego buforowania do  5 różnych typów produktów przeznaczonych do malowania. Stworzenie takiej linii buforowej umożliwiło maksymalne wykorzystanie istniejącej systemów działających w lakierni.

Dzięki firmie Unitem ta linia lakiernicza działa w trybie automatycznym 24/7. Rozwiązanie przyczyniło się do zredukowania przestojów wynikających z zawieszania złych detali na linie malującą.

Zapraszamy do kontaktu

Integracja robota z przenośnikiem podwieszanym półautomatycznej linii lakierniczej

Standardowe systemy buforowe uniemożliwiają dokładanie na tej samej linii lakierniczej  dodatkowych detali przez pracowników.Powoduje zmniejszenie wydajności pracy lub zatrzymywany jest proces produkcyjny.

Firma Unitem stworzyła w pełni funkcjonalne rozwiązanie, które umożliwia operowanie w tym samym czasie pracownikom oraz robotom.

Przedstawione rozwiązanie umożliwia na optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów firmy.

Zapraszamy do kontaktu

Pół automatyczna linia lakiernicza umożliwiająca dokładanie zawieszek przez pracowników.

Jesteśmy jedną z nielicznych przedsiębiorstw zajmująca się dostarczaniem specjalistycznych maszyn produkcyjnych, który posiada swój dział badań i rozwoju.

W czym możemy Tobie pomóc?

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Unitem Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kominiarska 42C 51-180 Wrocław. Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.