AIWeldBot – system sterowania i weryfikacji procesu spawania oparty o metody sztucznej inteligencji

Tytuł projektu:

„AIWeldBot – system sterowania i weryfikacji procesu spawania oparty o metody sztucznej inteligencji. ”

Okres realizacji:

01.01.2024 – 30.04.2026

Wartość projektu:

18 563 201,25 PLN

Wartość dofinansowania:

12 422 548,30 PLN

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki;

Priorytet: Wsparcie dla przedsiębiorców;

Działanie: Ścieżka SMART.

 

Projekt AIWeldBot ma na celu opracowanie i zweryfikowanie systemu sterowania i weryfikacji procesu spawania metodą MAG w zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. System będzie wykorzystywał algorytmy sztucznej inteligencji do dobierania początkowych parametrów spawania, kontrolowania procesu oraz oceny jakości spoiny. Innowacją techniczną będzie dokładny pomiar szerokości rowka i ułożenia spawanych powierzchni, dzięki zastosowaniu pomiaru bazującego na 5 liniach lasera. Algorytmy sztucznej inteligencji skrócą czas przygotowania stanowiska spawalniczego i wyeliminują potrzebę specjalistycznej wiedzy u operatora stanowiska. Innowacje obejmują również zastosowanie metod sztucznej inteligencji w analizie obrazów 2D i 3D oraz korygowaniu parametrów procesu spawania. System oceni jakość złącza spawanego, a operator będzie mógł ponownie skanować spoinę w razie potrzeby. Proponowany system ma na celu zaspokojenie rynkowej potrzeby związanej z deficytem wykwalifikowanych spawaczy. Pierwszym wyzwaniem jest zbudowanie układu pomiarowego, który będzie precyzyjnie wyznaczał szerokość rowka oraz kąt między spawanymi płaszczyznami. Drugim wyzwaniem jest opracowanie algorytmów umożliwiających określenie istotności parametrów zbieranych podczas procesu spawania, które wpływają na jego jakość, co umożliwi przewidywanie anomalii procesu oraz wypracowanie optymalnego sterowania. Trzecim wyzwaniem jest opracowanie skutecznych metod korygowania procesu spawania, biorących pod uwagę możliwość wystąpienia niezgodności spawalniczych. Przy braku możliwości skorygowania procesu spoina zostanie uznana za nieprawidłową. Nowa wiedza wynikająca z badań obejmuje opracowanie technologii i algorytmów dokładnego pomiaru rowka i wzajemnego położenia spawanych elementów, określenie wpływu zebranych danych na osiągnięcie wysokiej jakości spoiny oraz optymalne sterowanie procesem.