Doskonalenie procesów produkcyjnych – Dział Software


Optymalizacja procesów produkcyjnych jest kluczowym aspektem doskonalenia zarządzania firmą. Jej wprowadzenie przynosi szereg korzyści, takich jak lepsza kontrola nad zasobami oraz obniżenie kosztów pracy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Nasze systemy dostosowane są do potrzeb każdego przedsiębiorcy, który dąży do poprawy wydajności i osiągnięcia wyższych zysków. Dzięki naszej oferowanej optymalizacji procesów produkcyjnych nie ma konieczności angażowania się w tradycyjne metody analizy danych ani oczekiwania na wyniki wielomiesięcznych prac analityków.

Opracowane systemy

SYSTEMY NADZORU FABRYKI AUTOMOTIVE

Systemy gromadzące dane z maszyn biorących udział w kluczowych operacjach umożliwiające pełną kontrolę nad procesami w fabryce. Informacje te są przekazywane za pomocą dedykowanego oprogramowania do wspólnego serwera, gdzie są wykorzystywane do opracowania rozwiązania przy użyciu technik uczenia maszynowego.

TERMOWIZJA W BADANIU SZCZELNOŚCI

Nasza innowacyjna technologia oparta na termowizji pozwala na dokładną analizę zmian temperaturowych badanych detali. Algorytm oparty o sztuczną inteligencję porównuje przebiegi temperaturowe różnych obszarów, umożliwiając precyzyjną identyfikację wszelkich nieszczelności.

WIZYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Opracowana w ramach projektu technologia pozwala na definiowanie wirtualnych kurtyn oraz obszarów bezpieczeństwa, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. System przeznaczony jest do monitorowania bezpieczeństwa w różnorodnych środowiskach pracy.

Maksymalizacja potencjału technologicznego

Nasz dział Software działa na styku przemysłu oraz oprogramowania, koncentrując się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które wykorzystują potencjał technologiczny, zwłaszcza w obszarach sztucznej inteligencji.

Skupiamy się na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań, które wykorzystują pełny potencjał sztucznej inteligencji oraz technologii, aby wspierać przedsiębiorstwa w osiąganiu wyższej efektywności oraz konkurencyjności na rynku.

Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wesprzeć Twoją firmę.