Fundusze Europejskie

 
 
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Tytuł projektu: „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnego detektora nieszczelności opartego o metodę termografii, dedykowanego w szczególności branży automotive”
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.05.2020
Wartość projektu: 7 461 230,75 PLN
Wartość dofinansowania: 4 809 640,57 PLN
 Informacje o projekcie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” dla MŚP.
Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie innowacyjnego systemu detekcji nieszczelności w różnego rodzaju detalach/elementach wykorzystywanych w szczególności na potrzeby branży automotive (również AGD, HVAC).
Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek zupełnie nowego rozwiązania w obszarze badania nieszczelności, bazującego na technice termografii. Stworzony system detekcji nieszczelności będzie się charakteryzować 100% skutecznością oraz zdecydowanie krótszym od konkurencyjnych rozwiązań czasem potrzebnym na dokonanie pomiaru i lokalizację nieszczelności. System dedykowany będzie do badania nieszczelności w różnorodnych detalach wykorzystywanych w przemyśle, w szczególności wytwarzanych na potrzeby szeroko pojętej branży automotive.