CraneSafety – system bezpieczeństwa dla suwnic

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Tytuł projektu:

„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych inteligentnego systemu bezpieczeństwa dla suwnic – CraneSafety”

Okres realizacji:

2022-11-06 – 2023-12-31

Wartość projektu:

9 158 855,84 PLN

Wartość dofinansowania:

6 692 274,26 PLN

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka „Szybka ścieżka”.

Projekt dotyczy opracowania i weryfikacji w warunkach rzeczywistych innowacyjnego systemu zapewniającego bezpieczeństwo pracowników znajdujących się bezpośrednio w polu operacyjnym dużej maszyny, jaką jest suwnica. Wnioskodawca zamierza stworzyć rozwiązanie bazujące na fuzji informacji z kamer RGB oraz głębokości do precyzyjnej lokalizacji obiektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Aktualnie to na operatora maszyny spada odpowiedzialność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, którzy znajdują się w polu operacyjnym suwnicy. W przypadku dużych maszyn obserwacja całego obszaru pracy jest wręcz niemożliwa.

Dodatkowo skomplikowany proces produkcyjny i połączenie ciągów komunikacyjnych oraz transport dużych elementów podnoszą ryzyko wystąpienia wypadków. To czynnik ludzki jest wciąż głównym źródłem niebezpieczeństwa przy pracy z suwnicami. Obecnie na rynku znajdują się komercyjne systemy wizyjne, które pozwalają operatorowi na obserwowanie otoczenia pola operacyjnego. Takie podejście wymaga jednak ciągłego skupienia operatora i dużej podzielności uwagi. Projekt Wnioskodawcy wychodzi o krok dalej niż dostępne rozwiązania i wprowadza nowy sposób zabezpieczenia pola operacyjnego. CraneSafety nie tylko zapobiega kolizji przenoszonego ładunku z człowiekiem, ale również uniemożliwia jego przenoszenie ponad nim.