Thermosafety – wizyjne systemy bezpieczeństwa

System detekcji osób w strefach zagrażających życiu

THERMOSAFETY 3D

System rozpoznający ludzi

THERMOSAFETY 3D to rozbudowany system o najwyższych parametrach rozpoznawania ludzi: precyzyjny i działający w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie trzech systemów wizyjnych, kamer: RGB, głębi oraz termowizji, pozwoliło na stworzenie urządzenia działającego niezawodnie nawet w najtrudniejszym środowisku. Wysokie parametry pracy pozwalają na integrację w wymagających konfiguracjach: roboty, stacje robocze, transportery. THERMOSAFETY 3D jest standardowo wyposażone w sterownik PLC.

Przykłady zastosowań TS 3D

STREFY ROBOCZE MASZYN

THERMOSAFETY 3D może sterować pracą maszyn. Będzie zatrzymywać lub zwalniać pracę urządzenia, kiedy pracownik wejdzie w jego obszar roboczy. Dodatkowo wyświetli sygnały ostrzegawcze!

TAŚMOCIĄGI I PRASY

Włączenie wtryskarki lub prasy z człowiekiem w środku to przykład skrajnie niebezpiecznej sytuacji. THERMOSAFETY 3D po wykryciu osoby wewnątrz takich maszyn może całkowicie zablokować jej uruchomienie.

CIEMNE I ZAPYLONE MIEJSCA

W ogólnych obszarach o ograniczonej widoczności, takich jak ciemne magazyny czy zapylone hale produkcyjne, THERMOSAFETY 3D nadal będzie wykrywać pracowników i np. informować o możliwości kolizji z wózkami widłowymi lub innymi pojazdami.

THERMOSAFETY LITE

Ostrzeganie i monitorowanie ruchu w strefach niebezpiecznych

THERMOSAFETY LITE to system kamer stereowizyjnych rozpoznających człowieka w obserwowanych obszarach. Urządzenie oferuje unikalną możliwość łączenia w sieci, podnoszącą zasięg i dokładność detekcji ludzi. Urządzenie składa się z kamery stereowizyjnej i systemu AI analizującego obserwowany obraz i przestrzeń 3D. Po wykryciu człowieka urządzenie wyświetla wybrane sygnały ostrzegawcze. Funkcjonalność urządzenia można poszerzać podłączając je do THERMOSAFETY HUB.
ts-lite

Przykłady zastosowań TS LITE

Thermosafety Lite - przejscia i skrzyzowania

PRZEJŚCIA I SKRZYŻOWANIA „ZA ZAKRĘTEM”

Wózki i inne pojazdy przemysłowe stanowią największe zagrożenie kiedy pojawiają się nagle. THERMOSAFETY LITE będzie monitorować ukryte obszary i wysyłać ostrzeżenia, gdy pojazd i pracownik znajdą sie na drodze do kolizji.

Thermosafety Lite - małe obszary wspólne

MAŁE OBSZARY WSPÓLNE

THERMOSAFETY LITE może monitorować obszary, gdzie wózki widłowe i piesi często poruszają się w jednym obszarze. Sygnał ostrzegawczy zapalający się, kiedy w jednej strefie znajdą się piesi i wózki, może zapobiec przykrym sytuacjom.

Thermosafety Lite - wejścia na ścieżkę

WYJŚCIA NA ŚCIEŻKĘ

Wyjścia z korytarzy bezpośrednio na ścieżkę są kłopotliwe do zabezpieczenia. Dzięki THERMOSAFETY LITE możemy informować o zbliżającym się wózku już w korytarzu. Podobnie, kierowcę wózka ostrzeżemy o nadchodzącym pracowniku zanim ten otworzy drzwi!

THERMOSAFETY HUB

Budowa rozległych stref ostrzegania i monitorowania ruchu

THERMOSAFETY HUB pozwala na budowę sieci urządzeń THERMOSAFETY LITE. Serwer o dużej mocy obliczeniowej obsługuje do 8 kamer stereowizyjnych oraz wyposażony jest w sterownik PLC do sterowania urządzeniami. Wysoka wydajność pozwala na rozszerzenie funkcjonalności! Wykorzystanie mocy serwera THERMOSAFETY HUB pozwala na łączenie obserwowanych obszarów, wytyczanie stref ostrzegania oraz historia i analiza zdarzeń. Wszystko przy zwiększonej precyzji i wydajności detekcji.

Przykłady zastosowań TS HUB

Thermosafety Hub - duże strefy rozładunkowe

DUŻE STREFY ROZŁADUNKOWE

Duże place, o zwiększonym natężeniu ruchu wózków to obszary, gdzie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Takie miejsca można monitorować stosując kilka urządzeń THERMOSAFETY LITE a po wykryciu osób można o ich obecności informować kierowców.

Thermosafety Hub - skomplikowane skrzyżowania

SKOMPLIKOWANE SKRZYŻOWANIA

Stosując THERMOSAFETY HUB z kilkoma kamerami THERMOSAFETY LITE możemy monitorować kilka, rożnych fragmentów tego samego skrzyżowania. Rozpoznawanie nachodzących osób lub nadjeżdżających wózków pozwoli w tym miejscu na efektywne kierowanie ruchem.

Thermosafety Hub - zamknięte obszary rozładunkowe

ZAMKNIĘTE OBSZARY PRODUKCYJNE

Niektóre obszary produkcyjne są chronione przed wejściem pracowników. Ich obecność jest dopuszczalna tylko w określonym czasie. Łącząc THERMOSAFETY LITE możemy obserwować duże ciągi produkcyjne i w określonych godzinach alarmować o wejściu osób. 

System online do analityki zdarzeń

Z wybranymi systemami THERMOSAFETY przeanalizujesz szczegółową historię zdarzeń!

THERMOSAFETY CRANE

Monitorowania stref wokół suwnic

THERMOSAFETY CRANE to samodzielne urządzenie przeznaczone do nadzorowania otoczenia pracujących suwnic. Ostrzega o osobach w pobliżu lub na drodze przenoszonego ładunku.

W urządzeniu zainstalowano cztery kamery stereowizyjne oraz system AI analizujący przestrzeń wokół ładunku. Urządzenie jest bardzo łatwe do montażu. Oferuje pełne pokrycie obszaru wokół ładunku. Po wykryciu zagrożenia wyświetlane są sygnały ostrzegawcze. Możliwe jest zamocowanie nakładki wibrującej na panelu sterowania suwnicą.

Przykłady zastosowań TS CRANE

OCHRONA PRZED ZDERZENIEM

Podstawowym przeznaczeniem THERMOSAFETY CRANE jest zapobieganie uderzeniom ludzi przez przenoszone ładunki. THERMOSAFETY CRANE obserwuje otoczenie na około ładunku i zapala oświetlenie ostrzegawcze po wykryciu człowieka.

OCHRONA PRZED ODŁAMKAMI

Suwnice często przenoszą elementy po cięciu, skrawaniu lub innej obróbce. Spadające odłamki, skrawki lub inne odpady mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. W uniknięciu zagrożenia może pomóc THERMOSAFETY CRANE – informując podchodzące osoby o zagrożeniu.

Wyjątkowe możliwości

Dzięki zastosowaniu systemów wizyjnych pracujących w różnych zakresach spektralnych system charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością i niezawodnością działania przy zmiennych warunkach otoczenia.

Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wesprzeć Twoją firmę.