Autonomiczna kosiarka PV – system sterowania autonomiczną kosiarką w środowisku farm PV

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Tytuł projektu:

„Opracowanie systemu sterowania autonomiczną kosiarką w środowisku farm PV, w szczególności adresującego problem precyzyjnej lokalizacji pod konstrukcją PV.

Okres realizacji:

2022-11-06 – 2023-12-31

Wartość projektu:

8 496 966,00 PLN

Wartość dofinansowania:

5 198 900,77 PLN

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka „Szybka ścieżka”.

Celem projektu jest opracowanie inteligentnego systemu sterowania robotem koszącym pracującym w warunkach zaniku sygnału GNSS w środowisku wielkopowierzchniowej farmy fotowoltaicznej (PV). W pracach B+R zostanie opracowany wielomodułowy system lokalizacji oraz metody nawigacji robota, które pozwolą na jego efektywne i autonomiczne poruszanie się i koszenie terenu farmy PV.

Prace B+R będą obejmować:

  • Opracowanie metody lokalizacji wielomodalnej, opartej na wielu czujnikach pozwalających określać położenie na podstawie wielu pomiarów dostarczających bezwzględnych i względnych informacji o położeniu.
  • Opracowanie metody nawigacji po terenie farmy fotowoltaicznej w warunkach zaniku sygnału GNSS, z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych instalacji paneli PV, czasu na jaki zanika sygnał GNSS, dokładności lokalizacji multimodalnej i złożoności obszaru, na którym zamontowano instalację PV.
  • Opracowanie i eksperymentalne zweryfikowanie odpowiedniego rozłożenia czujników na robocie, które będzie wynikało z wypracowanych metod wspomnianych wyżej i ograniczeń robota.

 

Rezultat projektu, czyli system autonomicznego sterowania robotem koszącym powierzchnię farm fotowoltaicznych pod instalacjami PV będzie skierowany do firm produkujących obecnie kosiarki przemysłowe, które są przeznaczone do obsługi przez ludzi. Dodatkowo system będzie mógł być komercjalizowany poprzez integrowanie go przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy na zakupionych tradycyjnych kosiarkach przemysłowych i sprzedawania ich – już jako autonomiczne roboty koszące – firmom będącym właścicielami farm PV oraz przedsiębiorstwom zajmującym się profesjonalnie usługowym utrzymywaniem (maintenance) farm PV.