U-Pick – system wsparcia pracowników realizujących procesy manualnego montażu

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Tytuł projektu:

„U-Pick – bazujący na technologiach lokalizacji radiowej i wizyjnej system wsparcia pracowników realizujących procesy manualnego montażu, w których poprawność wykonania ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania końcowych produktów”

Okres realizacji:

2021-11-01 – 2023-10-31

Wartość projektu:

7 090 668,75 PLN

Wartość dofinansowania:

4 254 401,25 PLN

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka „Szybka ścieżka”. Celem projektu jest opracowanie systemu wsparcia pracowników realizujących proces ręcznego montażu w zakładach produkcyjnych, w których poprawność wykonania montażu ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania końcowych produktów poprzez weryfikację, czy dłoń pracownika znajdowała się w danych punktach przestrzeni roboczej w odpowiedniej sekwencji i przez odpowiedni odcinek czasu. System będzie oparty na technologiach lokalizacji radiowej (Bluetooth 5.1) i wizyjnej (kamery głębokości).