Detektor nieszczelności

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu:

„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnego detektora nieszczelności opartego o metodę termografii, dedykowanego w szczególności branży automotive”

Okres realizacji:

01.01.2018 – 31.05.2020

Wartość projektu:

7 461 230,75 PLN

Wartość dofinansowania:

4 809 640,57 PLN

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” dla MŚP.
Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie innowacyjnego systemu detekcji nieszczelności w różnego rodzaju detalach/elementach wykorzystywanych w szczególności na potrzeby branży automotive (również AGD, HVAC).
Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek zupełnie nowego rozwiązania w obszarze badania nieszczelności, bazującego na technice termografii. Stworzony system detekcji nieszczelności będzie się charakteryzować 100% skutecznością oraz zdecydowanie krótszym od konkurencyjnych rozwiązań czasem potrzebnym na dokonanie pomiaru i lokalizację nieszczelności. System dedykowany będzie do badania nieszczelności w różnorodnych detalach wykorzystywanych w przemyśle, w szczególności wytwarzanych na potrzeby szeroko pojętej branży automotive.