System bezpieczeństwa Thermosafety

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu:

„Opracowanie innowacyjnego systemu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych w oparciu o fuzję technologii wizyjnej i termowizyjnej – Thermosafety.”

Okres realizacji:

01.06.2020 – 31.03.2023

Wartość projektu:

10 819 868,16 PLN

Wartość dofinansowania:

7 823 171,97 PLN

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 6/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka” dla MŚP.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych opartego na fuzji technologii wizyjnej/ TOF oraz technologii termowizyjnej.

Unitem Sp. z o.o. swój cel zamierza osiągnąć poprzez realizację planu prac B+R obejmującego:

  • stworzenie laboratoryjnego prototypu systemu tworzącego precyzyjną mapę 3D nadzorowanego obszaru oraz nakładającego na niego obraz termowizyjny obiektów o temperaturze zbliżonej do temperatury człowieka;
  • opracowanie, wytrenowanie i przetestowanie algorytmów z obszaru sztucznej inteligencji klasyfikujących zidentyfikowane w obszarze roboczym obiekty jak „człowiek – nie człowiek”;
  • połączenie ww. funkcjonalności w jeden system i jego testy warunkach symulujących warunki rzeczywiste;
  • finalne testy w warunkach rzeczywistych.

Rezultatem projektu będzie opracowanie innowacyjnego systemu bezpieczeństwa – ThermoSafety wykorzystującego fuzję obrazów pochodzących z sensora dalekiej podczerwieni (kamery termowizyjnej) oraz sensora mapy głębokości (systemu kamer stereo lub sensora TOF (ang. time of flight), a także moduł identyfikacji człowieka w obszarze roboczym bazujący na algorytmach sztucznej inteligencji. Fuzja ww. modalności ma pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości klasyfikacji człowieka (operatora) w obszarze roboczym i zwiększenie skuteczności działania systemu, szczególnie podczas pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Opracowane w ramach projektu system pozwoli na definiowanie stref o różnym poziomie bezpieczeństwa. System wraz z oprogramowaniem przeznaczony będzie do monitorowania bezpieczeństwa w różnorodnych środowiskach pracy, a jego zastosowanie to, m.in:

  • roboty przemysłowe projektowane dla realizacji zadań w trybie human-robot collaboration, tzw. coboty;
  • linie produkcyjne wykorzystujące roboty lub manipulatory;
  • testowanie prototypów urządzeń;
  • specjalistyczne maszyny o złożonym procesie produkcyjnym dla których zastosowanie standardowych kurtyn bezpieczeństwa jest niemożliwe lub bardzo utrudnione;
  • duże maszyny robocze pracujące w środowisku dużego zatłoczenia
System wizyjny dla bezpieczeństwa na hali produkcyjnej - Thermosafety

system bezpieczeństwa

Thermosafety

Sprawdź, jak zwiększyć bezpieczeństwo linii produkcyjnej czy magazynu.