Autonomiczna kosiarka

W pełni autonomiczna kosiarka opracowana w Unitem Wrocław - Unitem Mower
Logo unitem mower

Autonomiczna kosiarka

Unitem Mower

Zobacz, jak dodać autonomię do kosiarki.

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Tytuł projektu:

„Zaprojektowanie i zwalidowanie w warunkach rzeczywistych autonomicznej kosiarki do trawy do użytku profesjonalnego, w tym opracowanie nowatorskich, dedykowanych algorytmów sterowania”

Okres realizacji:

01.04.2019 – 31.05.2022

Wartość projektu:

11 097 981,91 PLN

Wartość dofinansowania:

7 780 689,47 PLN

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” dla MŚP.

Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie w pełni autonomicznego urządzenia koszącego, przeznaczonego dla klientów profesjonalnych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie w pełni autonomicznej kosiarki, która będzie wykonywać pracę bez zaangażowania czynnika ludzkiego w proces wyznaczania ścieżki poruszania się urządzenia. Urządzenie będące przedmiotem projektu, w procesie wyznaczania ścieżki koszenia i omijania przeszkód nie będzie wymagać montowania przewodów granicznych lub urządzeń ograniczających. W zbudowanej w ramach projektu kosiarce, ścieżka koszenia będzie wyznaczana na podstawie danych pochodzących z:
a) systemu wizyjnego;
b) skanera Lidar – tworzącego mapę obszaru w odległości do 50 m od urządzenia koszącego;
c) sonicznych oraz optycznych czujników odległości.
Rezultatem projektu będzie autonomiczna kosiarka posiadająca innowacyjny system koszenia (moduł centralny i moduły koszące) oraz oprogramowanie oparte na algorytmach uczenia maszynowego (deep learning), dyskretnej optymalizacji oraz zaawansowanych metod robotycznych. Dzięki implementacji odpowiednich procedur zabezpieczających, nowo zaprojektowane urządzenie będzie gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa osób, zwierząt oraz mienia.