FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 
 
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych w oparciu o fuzję technologii wizyjnej i termowizyjnej – Thermosafety.”
Okres realizacji: 01.06.2020 – 31.03.2023
Wartość projektu: 10 819 868,16 PLN
Wartość dofinansowania: 7 823 171,97 PLN
Informacje o projekcie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 6/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka” dla MŚP.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych opartego na fuzji technologii wizyjnej/ TOF oraz technologii termowizyjnej.

Unitem Sp. z o.o. swój cel zamierza osiągnąć poprzez realizację planu prac B+R obejmującego:

  • stworzenie laboratoryjnego prototypu systemu tworzącego precyzyjną mapę 3D nadzorowanego obszaru oraz nakładającego na niego obraz termowizyjny obiektów o temperaturze zbliżonej do temperatury człowieka;
  • opracowanie, wytrenowanie i przetestowanie algorytmów z obszaru sztucznej inteligencji klasyfikujących zidentyfikowane w obszarze roboczym obiekty jak „człowiek – nie człowiek”;
  • połączenie ww. funkcjonalności w jeden system i jego testy warunkach symulujących warunki rzeczywiste;
  • finalne testy w warunkach rzeczywistych.

Rezultatem projektu będzie opracowanie innowacyjnego systemu bezpieczeństwa – ThermoSafety wykorzystującego fuzję obrazów pochodzących z sensora dalekiej podczerwieni (kamery termowizyjnej) oraz sensora mapy głębokości (systemu kamer stereo lub sensora TOF (ang. time of flight), a także moduł identyfikacji człowieka w obszarze roboczym bazujący na algorytmach sztucznej inteligencji. Fuzja ww. modalności ma pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości klasyfikacji człowieka (operatora) w obszarze roboczym i zwiększenie skuteczności działania systemu, szczególnie podczas pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Opracowane w ramach projektu system pozwoli na definiowanie stref o różnym poziomie bezpieczeństwa. System wraz z oprogramowaniem przeznaczony będzie do monitorowania bezpieczeństwa w różnorodnych środowiskach pracy, a jego zastosowanie to, m.in:

  • roboty przemysłowe projektowane dla realizacji zadań w trybie human-robot collaboration, tzw. coboty;
  • linie produkcyjne wykorzystujące roboty lub manipulatory;
  • testowanie prototypów urządzeń;
  • specjalistyczne maszyny o złożonym procesie produkcyjnym dla których zastosowanie standardowych kurtyn bezpieczeństwa jest niemożliwe lub bardzo utrudnione;
  • duże maszyny robocze pracujące w środowisku dużego zatłoczenia

System Thermosafety

Ten system bezpieczeństwa to jest automatyczny system ostrzegawczy oparty na komputerowej obróbce termowizyjnego obrazu stanowiska pracy. Dzięki zaawansowanym algorytmom rozpoznawania obrazu oraz wdrożeniu procedur bezpieczeństwa zapobiega wypadkom z udziałem pracowników pracujących w modelu hybrydowym z udziałem robotów i automatów.

Głównym zastosowaniem systemu bezpieczeństwa Thermosafety zatrzymanie lub spowolnienie maszyny, w której obszar pracy wszedł człowiek. Ten system to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa pracownika, który musi współpracować z automatycznymi maszynami.

System Thermosafety działa wszędzie tam gdzie standardowe systemy bezpieczeństwa się nie sprawdzają z uwagi na przesłonięcia, lub możliwość odblokowania ręcznego systemu.

Stosując Thermosafety w nowoczesnych zakładach produkcyjnych możliwe jest optymalne wykorzystanie przestrzeni we wnętrzach hal produkcyjnych. Zautomatyzowane systemy ochrony pracowników pozwalają na zagęszczenie ustawienia stanowisk pracy oraz likwidację fizycznych barier i osłon niezbędnych w tradycyjnych rozwiązaniach tego typu.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania na stronie produktu https://thermosafety.pl/.