Czym jest Industry 4.0?

Termin czwartej rewolucji przemysłowej pojawił się już kilka lat temu. Pomimo tego nie jest do końca doprecyzowany i istnieje co najmniej kilka sposobów jego interpretacji.
Budowa maszyn przemysłowych

Pierwsza rewolucja przemysłowa

Pierwsza rewolucja przemysłowa miała miejsce, gdy w XVII wieku do produkcji wykorzystano maszynę parową, co przyczyniło się do zmiany produkcji z manufakturowej na wielkoskalową mechaniczną, opartą na maszynach (przemysłową).

Druga rewolucja przemysłowa

Mianem drugiej rewolucji przemysłowej nazywamy proces, który przypada na przełom XIX i XX wieku, kiedy nastąpił gwałtowny rozwój nauki i techniki. To wtedy wynaleziono m.in. telefon, żarówkę, radio czy dynamit. W tym samym okresie Ignacy Łukasiewicz dokonał destylacji ropy naftowej, Etienne Lenoir zbudował pierwszy silnik spalinowy, a Nikolaus Otto zmodyfikował go poprzez wprowadzenie 4-suwowego cyklu pracy. Ten sam silnik został wykorzystany przez Carla Benza do produkcji pierwszego na świecie samochodu.

Trzecia rewolucja przemysłowa

Okres trzeciej rewolucji przemysłowej przypada na końcówkę XX wieku, gdy do produkcji zaczęto wykorzystywać programowalne sterowniki z pamięcią i komputery. Wraz z wprowadzeniem tych usprawnień zyskaliśmy możliwość automatyzacji i robotyzacji procesów, dzięki którym produkcja może odbywać się bez udziału człowieka.

Maszyny produkcyjne nietypowe, które projektujemy i budujemy, bardzo często są zbudowane zgodnie z duchem trzeciej rewolucji przemysłowej. Po odpowiednich uzgodnieniach z klientem, maszyny specjalne dostosowujemy też do późniejszej łatwej modernizacji do maszyn czwartej rewolucji przemysłowej. Wykorzystywane roboty przemysłowe dostosowujemy pod kątem przyszłych modernizacji. Czynimy to m.in. poprzez zamontowanie w nich komponentów dostarczających dane do analiz predykcyjnych.

Czwarta rewolucja przemysłowa

Pojęcie Czwartej rewolucji przemysłowej zakłada wzbogacenie trzeciej rewolucji przemysłowej o zdobycze techniki w zakresie przetwarzania danych i cyfryzację produkcji. Czwarta rewolucja, określana Przemysłem 4.0 (Industry 4.0) bazuje na trzeciej rewolucji, ale wspomniane sterowniki i komputery wyposaża się dodatkowo w łącza sieciowe, które umożliwiają komunikację z innymi maszynami i systemami typu SCADA, MES, ERP. To pozwala na przewidywanie, dostosowywanie i zwiększanie wydajności samej produkcji. Takie rozwiązanie wspiera tworzenie inteligentnych fabryk, gdzie część decyzji jest podejmowana przez komputery, ludzie porozumiewają się przez sieci, a produkcja odbywa się niemal autonomicznie.

Coraz częściej Unitem producent maszyn specjalnych takie rozwiązania dostarcza. Przykładem może być linia buforowa działająca na lakierni. Poniżej przykład elementu maszyny odpowiedzialnego za pobieranie półproduktów.

Pobierz Poradnik:
Jak znaleźć rzetelnego wykonawcę?

Podając maila otrzymasz dostęp do poradnika oraz zapisujesz się do naszego Newslettera, w którym będziemy podsyłać podobne materiały. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Unitem Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kominiarska 42C 51-180 Wrocław. Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatnośc

Powiązane artykuły

Stacje zrobotyzowane
Baza Wiedzy

Robotyzacja produkcji – stacje zrobotyzowane

W ostatnim czasie automatyzacja procesów produkcyjnych dynamicznie się rozwija dzięki wykorzystaniu robotów. Roboty przemysłowe zastępują pracę ludzi w wielu branżach. Początkowo stacje zrobotyzowane i manipulatory były wykorzystywane do zadań związanych z ciężkimi przedmiotami lub precyzyjnym układaniem detali. Obecnie nie ma branży w której nie korzysta się z pomocy robotów.

zrobotyzowane stacje montażowe
Baza Wiedzy

Opłacalność zrobotyzowanych stacji montażowych

Na bazie wieloletniego doświadczenia w budowaniu aplikacji montażowych dla naszych klientów, potrafimy analizować zmianę w trendach rynkowych. Jako profesjonalny dostawca dedykowanych maszyn zrobotyzowanych potrafimy na te zmiany odpowiednio reagować i przekładać na bezpośrednie korzyści dla klienta.

Automatyzacja montażu
Baza Wiedzy

Automatyzacja montażu – inteligentne klucze

Przemysłowy proces montażu, a w szczególności w branżach medycznej, lotniczej i automotive, wymaga niezwykłej precyzji. Coraz bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa sprawiają, że niekiedy najmniejsze elementy konstrukcji mają kluczowy wpływ na wytrzymałość całego komponentu.

Automatyczne Maszyny Montażowe
Oferta

Automatyczne maszyny montażowe

Dobrze skonstruowane automatyczne maszyny montażowe pozwalają zwielokrotnić wydajność montażu względem czynności wykonywanych manualnie przy wzroście jakości. Jest to możliwe dzięki powtarzalności, zastosowaniu systemów poka-yoke, czujników oraz systemów wizyjnych, które nierozerwalnie łączą się z Przemysłem 4.0. Chętnie przeprowadzimy Twój proces montażu przez transformację do standardu I4.0.

Zbudujemy maszynę dla Ciebie!

Sukces Twojej firmy to także sukces naszych maszyn. Nam też zależy na tym, aby Twoja konkurencja została daleko w tyle – dlatego w tym wyścigu damy z siebie wszystko!