Zrobotyzowane stacje montażowe – zalety stosowania

Zrobotyzowane stacje montażowe zaczynają być chlebem powszednim linii produkcyjnych. W wielu przypadkach przy stacjach montażowych pracują jeszcze ludzie, lecz jest to model, który odchodzi do lamusa. Przyszłość firm produkcyjnych jest nierozerwalnie związana z robotyzacją, która nie ominie także stacji roboczych.
Stanowiska material handling

W jakich przypadkach i dlaczego zastępuje się człowieka robotem?

Dobrą decyzją jest robotyzacja stanowiska montażowego, jeśli przeprowadzany na nim proces montażu wymaga:

 • dużej ilości manipulacji w przestrzeni roboczej stanowiska,
 • dużej powtarzalności,
 • niewielkiego czasu cyklu,
 • wykorzystania dodatkowych systemów inspekcyjnych opartych np. o czujniki wizyjne.

Praca na takim stanowisku wymaga ogromnej koncentracji, precyzji, szybkości, które są poza zasięgiem człowieka. Z takim trybem pracy wiąże się nie tylko zwiększona ilość wypadków, lecz także długotrwałe, negatywne skutki zdrowotne dla wykonujących ją pracowników. Aspekty praktyczny, ekonomiczny i bezpieczeństwa nie pozostawiają złudzeń – lepiej to zadanie powierzyć wyspecjalizowanym robotom. Dlatego przy modernizacji linii produkcyjnej warto wziąć pod uwagę zrobotyzowane stacje montażowe.

Jakie są zalety zrobotyzowanej stacji montażowej?

Bezpieczeństwo pracowników, wysoka jakość montażu i zysk firmy to nie jedyne zalety robotyzacji stacji montażowej. Zrobotyzowane stacje montażowe to korzyści dla całej firmy. Warto wziąć pod uwagę, że to rozwiązanie pozwala na:

 • szybkie przezbrojenie (np. zmianę narzędzia) oraz automatyzację tego zadania,
 • pobranie i podłączenie innego typu systemu wykonawczego,
 • łatwe programowanie i serwisowanie,
 • recycling maszyn wchodzących w skład stacji,
 • rozbudowę stanowiska i doposażenie go o nowe czujniki czy systemy bezpieczeństwa,
 • zbieranie danych o pracy maszyny i dostosowanie jej.

Jak Unitem stosuje zasadę Added Value w realizacjach stanowisk zrobotyzowanych?

Firma Unitem stawia klienta na pierwszym miejscu. Poznając jego potrzeby i wymagania, analizujemy je w oparciu o istniejący stan techniki, badania naukowe i trendy branżowe. Realizujemy zasadę Added Value poprzez:

 1. Przewidywanie nadchodzących zmian w branży lub funkcjonowaniu firmy klienta i dostosowywanie projektu maszyny z uwzględnieniem przyszłych potrzeb, co przekłada się na łatwość modyfikacji, modernizacji i rozbudowy.
 2. Wykonywanie testów zamówionych maszyn i stanowisk na terenie Unitem, dzięki czemu linia produkcyjna klienta nie jest narażona na dodatkowe przestoje.
 3. Tworzenie jednej maszyny wielozadaniowej zamiast kilku mniejszych, wyspecjalizowanych, co oszczędza ograniczoną przestrzeń hali produkcyjnej.
 4. Zaopatrywanie maszyn w dedykowane systemy sterowania wspierające doktrynę Factory 4.0.
 5. Wcielanie w życie Preventive Maintenance poprzez tworzenie oprogramowania monitorującego stan maszyny i przypominającego o pracach serwisowych.

Nasze Realizacje

Automatyczny montaż uszczelki w łożysku

Automatyczny montaż uszczelki w łożysku 

Trudność montażu elastycznych elementów polega na konieczności utrzymania precyzji zadania na wysokim poziomie, aby zapobiec powstawaniu NOKów. Normy jakości montażu są wyśrubowane, co jest

Frezarka do obróbki folii

Frezarka do obróbki folii

Na potrzeby specjalnego procesu klienta zbudowaliśmy dedykowaną frezarkę. Klient do tej pory pracował na frezarkach uniwersalnych, które nie spełniały wymagań jakości. Skrócenie czasu procesu, zmniejszenie

Zbudujemy maszynę dla Ciebie!

Sukces Twojej firmy to także sukces naszych maszyn. Nam też zależy na tym, aby Twoja konkurencja została daleko w tyle – dlatego w tym wyścigu damy z siebie wszystko!