Linia produkcyjna

Linia produkcyjna to linia maszyn i pracowników w fabryce, wzdłuż której porusza się produkt podczas jego budowy lub produkcji. Każda maszyna lub pracownik wykonuje określone zadanie, które musi zostać zakończone, zanim produkt przejdzie do następnej pozycji w linii.
linia produkcyjna elementów metalowych

Linia produkcyjna – co to?

Linia produkcyjna to zestaw sekwencyjnych operacji ustanowionych w fabryce. Operacje te mają na celu:

Proces produkcyjny polega na rozbiciu produkcji towaru na etapy, które są wykonywane we wcześniej określonej kolejności. Każdy kolejny etap przetwórczy dodaje wartości do produktu. Rozbicie procesu produkcji na mniejsze etapy obniża koszty pracy, ponieważ niewykwalifikowani pracownicy są szkoleni do wykonywania określonych zadań.

Każdy proces produkcyjny jest wcześniej odpowiednio zaprojektowany przez multidyscyplinarne zespoły przy użyciu odpowiednich narzędzi. Dzięki temu zapewniony jest wymagany poziom jakości, produktywności oraz płynność działania linii.

Pierwsza linia produkcyjna świecie

Opierając się na przykładach z branży pakowania mięsa, amerykański producent samochodów Henry Ford zaprojektował linię montażową, którą uruchomiono w 1913 roku. Ta innowacja skróciła czas produkcji kół zamachowych z 20 do 5 minut. Ford następnie zastosował tę technikę do montażu podwozia. W starym systemie, w którym części były transportowane do stacjonarnego punktu montażowego, na każde podwozie przypadało 12 1/2 roboczogodzin. Używając liny do przeciągania podwozia obok stosów komponentów, Ford skrócił czas pracy do 6 roboczogodzin. Wraz z ulepszeniami – napędem łańcuchowym napędzającym ruch linii montażowej, stacjonarnymi lokalizacjami dla robotników oraz stacjami roboczymi zaprojektowanymi z myślą o wygodzie i komforcie – czas montażu podwozia spadł do nieco ponad 1,5 roboczogodziny do końca kwietnia 1914 roku. Metody firmy Ford drastycznie obniżyły cenę prywatnych samochodów, dzięki czemu stanie się w dostępny dla rosnącej klasy średniej w Stanach Zjednoczonych.

Osiągnięcia Forda zmusiły zarówno jego konkurentów, jak i dostawców części do naśladowania jego techniki. Gdy linia montażowa rozprzestrzeniła się w amerykańskim przemyśle, przyniosła radykalny wzrost wydajności, ale także spowodowała zastąpienie wykwalifikowanych pracowników tanią niewykwalifikowaną siłą roboczą. Tempo linii montażowej dyktowane było przez maszyny. Oznaczało to, że właściciele fabryk odczytali pokusę, aby przyspieszyć maszyny, zmuszając tym samym pracowników do zwiększenia tempa pracy. Takie przyspieszenia stały się poważnym punktem spornym między pracownikami a kierownictwem. Ponadto nudny, powtarzalny charakter wielu prac przy linii montażowej męczył pracowników, zmniejszając ich wydajność.

Zmiany wprowadzone dzięki automatyzacji produkcji

Rozwój produkcji masowej zmienił organizację pracy na trzy ważne sposoby.

  1. Zadania były drobiazgowo podzielone i wykonywane przez niewykwalifikowanych lub średnio wykwalifikowanych pracowników, ponieważ duża część zadań została oddelegowana wyspecjalizowanym maszynom.
  2. Wzrost wielkości koncernów produkcyjnych wymusił utworzenie hierarchii kierowników i menedżerów.
  3. Rosnąca złożoność działalności sprzyjała zatrudnianiu pracowników szczebla kierowniczego, którzy specjalizowali się w takich obszarach jak księgowość, inżynieria, badania i rozwój, zasoby ludzkie, informatyka, dystrybucja, marketing i sprzedaż.

Wpływ globalizacji na proces produkcyjny

Masowa produkcja również wzmogła tendencję do międzynarodowego podziału pracy. Duża skala nowych fabryk często sprawiała, że importowanie surowców z jednego kraju i wytwarzanie ich w innym było opłacalne. Jednocześnie nasycenie rynków krajowych doprowadziło do poszukiwania klientów za granicą. Tym samym niektóre kraje stały się eksporterami surowców i importerami wyrobów gotowych, a inne odwrotnie.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku niektóre kraje o przeważającej roli rolniczej (szczególnie w Azji i Ameryce Południowej) zaczęły wytwarzać towary. Ze względu na niski poziom umiejętności wymagany do zadań przy linii montażowej, mieszkańcy dowolnego środowiska mogli pracować w nowym sektorze produkcyjnym. Poziom życia w krajach rozwijających się był tak niski, że płace mogły być utrzymywane na poziomie niższym niż w krajach uprzemysłowionych. To sprawiło, że cały proces produkcji był tańszy. Dlatego wielu dużych producentów w Stanach Zjednoczonych czy Europie rozpoczęło outsourcing –  zlecało produkcję części lub montaż całych produktów firmom w krajach rozwijających się.

Pandemia Sars-Cov-2 zweryfikowała niezawodność i dostępność operatorów linii produkcyjnych. Fakt ten jeszcze bardziej przyczynił się do zwiększenia tempa automatyzacji procesów produkcyjnych. Dodatkowo trend automatyzowania motywowany jest precyzją i dokładnością wykonania, czasem cyklu, systemami zautomatyzowanej kontroli u źródła oraz łatwością sterowania parametrami wytwórczymi.

Maszyny specjalne na linii produkcyjnej

Firma Unitem dostarcza także rozwiązania do fabryk, gdzie istnieją pół automatyczne linie produkcyjne. Przykładem może być integracja istniejącego podajnika z robotem. Dzięki takiemu rozwiązaniu fabryka nie tylko podniosła możliwości produkcyjne, ale także poprawie uległo KPI.

Pobierz Poradnik:
Jak znaleźć rzetelnego wykonawcę?

Podając maila otrzymasz dostęp do poradnika oraz zapisujesz się do naszego Newslettera, w którym będziemy podsyłać podobne materiały. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Unitem Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kominiarska 42C 51-180 Wrocław. Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatnośc

Powiązane artykuły

stanowiska kontrolne
Baza Wiedzy

Budowa stanowisk kontrolnych

W związku z coraz większymi wymaganiami jakościowymi wiele fabryk staje przed koniecznością zwiększenia ilości stanowisk kontrolnych. Z tego powodu, współczesny przemysł silnie polega na niestandardowych maszynach pomiarowych i kontrolnych.

Linia automatycznego zawieszania i buforowania zawieszek
Realizacje

Linia automatycznego zawieszania i buforowania zawieszek

Linia automatycznego załadunku i buforowania zawieszek. Nasza linia buforowa jest długości 15 m, szerokości 9 m i wysokości do 4 m. Zadaniem naszej maszyny przemysłowej jest połączenie półautomatycznego systemu transportu zawieszek na wózkach AGV z niezależną półautomatyczną linią lakierniczą.

zrobotyzowane stacje montażowe
Baza Wiedzy

Zrobotyzowane stanowisko obróbcze

Zrobotyzowane stanowisko obróbcze może realizować wszelkie procesy wymagane w procesie technologicznym. Niejednokrotnie montowaliśmy także zrobotyzowane stacje kontrolne w jednym zrobotyzowanym gnieździe obróbczym. Zrobotyzowane stanowiska obróbcze często są elementami automatycznych linii produkcyjnych.

Zbudujemy maszynę dla Ciebie!

Sukces Twojej firmy to także sukces naszych maszyn. Nam też zależy na tym, aby Twoja konkurencja została daleko w tyle – dlatego w tym wyścigu damy z siebie wszystko!