Oferta

Budowa stanowisk kontrolnych

W związku z coraz większymi wymaganiami jakościowymi wiele fabryk zmaga się z koniecznością wyposażania się w coraz większą ilość stanowisk kontrolnych. Współczesny przemysł coraz więcej niestandardowych maszyn pomiarowych i kontrolnych. Budowa stanowisk kontrolnych jest specjalnością zespołu Unitem. Mamy duże doświadczenie w budowie stanowisk kontrolnych jak i w budowie stanowisk kontrolno-pomiarowych.

Dostarczamy stanowiska kontroli które:

🔸 są dopasowane są do procesu,

🔸 posiadają wysoka efektywność,

🔸 skracają czas procesu,

🔸 eliminują błędy i wykrywają NOKi,

🔸 wykorzystują rożne technologie (pomiarowe, wizyjne).

Budowaliśmy stanowiska oparte na mikrometrach, profilografach, czujnikach mikrometrycznych czy systemach wizyjnych. Wykonywaliśmy urządzenia zdolne do pomiarów z dokładnością do 0,005 mm. Mamy doświadczenie w budowie stanowisk kontrolnych wysokiej wydajności. Przykładem może być stanowisko kontrolujące elementy elektroniczne z dokładnością do 0,02mm i wydajnością rzędu 100 szt. na minutę. Wykonywaliśmy wiele projektów łączących w sobie zarówno dokładne techniki pomiarowe jak i skomplikowane zespoły kinematyczne.
Zapraszamy do kontaktu

Zrobotyzowana stacja kontroli końcowej (EOL) linii montażowej

Budowa stanowisk kontrolnych jest procesem obarczonym dużym ryzykiem niepowodzenia. Nasz zespół potrafi to ryzyko minimalizować już na etapie koncepcyjnym. W dodatku mamy doskonale rozwinięte zarządzanie projektami, które pozwala we wczesnym etapie odnajdować i eliminować ryzyko niepowodzenia.

Jesteśmy jedną z nielicznych przedsiębiorstw zajmująca się dostarczaniem specjalistycznych maszyn produkcyjnych, który posiada swój dział badań i rozwoju.