Oferta

Budowa stanowisk kontrolnych

W związku z coraz większymi wymaganiami jakościowymi wiele fabryk zmaga się z koniecznością wyposażania się w coraz większą ilość stanowisk kontrolnych. Współczesny przemysł coraz więcej niestandardowych maszyn pomiarowych i kontrolnych. Budowa stanowisk kontrolnych jest specjalnością zespołu Unitem. Mamy duże doświadczenie w budowie stanowisk kontrolnych jak i w budowie stanowisk kontrolno-pomiarowych.

Budowaliśmy stanowiska oparte na mikrometrach, profilografach, czujnikach mikrometrycznych czy systemach wizyjnych. Wykonywaliśmy urządzenia zdolne do pomiarów z dokładnością do 0,005 mm. Mamy doświadczenie w budowie stanowisk kontrolnych wysokiej wydajności. Przykładem może być stanowisko kontrolujące elementy elektroniczne z dokładnością do 0,02mm i wydajnością rzędu 100 szt. na minutę. Wykonywaliśmy wiele projektów łączących w sobie zarówno dokładne techniki pomiarowe jak i skomplikowane zespoły kinematyczne.

Budowa stanowisk kontrolnych jest procesem obarczonym dużym ryzykiem niepowodzenia. Nasz zespół potrafi to ryzyko minimalizować już na etapie koncepcyjnym. W dodatku mamy doskonale rozwinięte zarządzanie projektami, które pozwala we wczesnym etapie odnajdować i eliminować ryzyko niepowodzenia.